För information:

Vi har ny hemsida sedan vårt inträde i Riksidrottsförbundet.
För att komma till denna kan du klicka här
eller använda följande adress www.skdf.se

För att komma åt materialet på vår gamla hemsida använd menynraden som ligger
överst på denna sidan.

SkDFLogo