Skånska Dartdistriktet

(Varning! Obeställda massutskick, s.k. spam, till adresser insamlade härifrån kommer att anmälas till avsändarens internetleverantör, oavsett e-mailens innehåll. D.v.s. även tävlingsinbjudningar, erbjudanden om dartprylar etc. räknas härvidlag som spam hur intressant avsändaren än tror att mottagaren finner det.)


Skånska Dartdistriktet
 
Post- och besöksadress:
Norra Grängesbergsgatan 7B, 3tr
214 44 Malmö
 
Tel: 040-92 76 85
Fax: 040-19 18 85
kansli@skdart.se
 
Org.nr: 846002-3214
Plusgiro: 433 35 23-1
Bankgiro: 354-1481
 

Skånska Dartdistriktets styrelse finns under Idrottonline sidan
 
 

Webmaster
 
Sven Silow (tf.webmaster)